definicje dotyczące procesów reklamacyjnych

Poniżej specjalnie dla Was zebraliśmy definicje najczęściej używanych pojęć w kontekście procesów reklamacyjnych. Jeśli chcecie możecie je dowolnie kopiować i wykorzystywać, prosimy jedynie o wskazanie źródła.

Konsument – jest to najprościej mówiąc, osoba fizyczna, która dokonuje ze sprzedawcą czynności prawne, nie powiązane z działalnością przedsiębiorcy.

Reklamacja (z łac. reclamatio “wołanie, sprzeciw”)  – zwrócenie się do sprzedawcy, wykonawcy lub dostawcy produktów/usług w celu wyrażenia przez Klienta niezadowolenia z produktu, wykonanej usługi, przebiegu procesu sprzedaży lub ujawnionych wad towaru. 

Rękojmia – podstawa złożenia reklamacji w której za wadę produktu lub źle wykonaną usługę odpowiada sprzedawca / wykonawca, dostawca usługi. Więcej podstawowych informacji o rękojmi znajdziesz tutaj.

Gwarancja – podstawa złożenia reklamacji w której za wadę produktu odpowiada gwarant, którym najczęściej jest producent sprzętu.

Gwarant – podmiot odpowiedzialny za realizację procesu gwarancyjnego.

Ogólne Warunki Gwarancji – dokument określający warunki rozpatrywania reklamacji. Często informuje o terminach rozpatrzenia reklamacji, wskazuje serwis do którego możemy się zgłosić, a także określa sposób rozpatrzenia skargi, ze względu na wskazane okoliczności. Potocznie nazywana “książeczką gwarancyjną”.

Wada prawna – jest to rodzaj wady polegający na tym, że zakupiony towar pochodzi z kradzieży, jest obciążony prawem pierwokupu lub innym prawem osoby trzeciej bądź też na towar zostały nałożone ograniczenia w korzystaniu z niego np. towar stanowi dowód w sprawie sądowej.

Wada fizyczna – jest to najprościej mówiąc niezgodność zakupionego towaru z umową. Wada występuje wtedy gdy produkt nie posiada właściwości, które deklaruje producent (jedna lub kilka z jego funkcji nie działa w ogóle lub nie działa w sposób prawidłowy), gdy towar nie posiada właściwości, które wskazał sprzedawca lub gdy nie nadaje się do celu o którym konsument powiadomił sprzedawcę, a także gdy nastąpiło nie pełne wydanie towaru (np. brakuje ładowarki do smartfona).

Rzeczoznawca – osoba specjalizująca się w danej dziedzinie, posiadająca dużą wiedzą, pozwalającą na rozpoznanie wady i stwierdzenie przyczyny jej powstania. Osoba ta jest pomocna w ostatniej drodze postępowania reklamacyjnego.

Jeśli uważacie, że definicje zawarte na stronie można by wzbogacić o inne słowa, zapraszamy do kontaktu.