Poniżej zamieszczamy wzory najczęściej składanych pism. Do Państwa dyspozycji udostępniamy je w różnych formatach dla pełnej wygody. Wzory pism zostały pobrane i przekonwertowane ze strony UOKIK (https://www.uokik.gov.pl/).

Pismo reklamacyjne towarów:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

Reklamacja dzieła – wymiana dzieła:

Reklamacja dzieł – pełny zwrot ceny:

Reklamacja dzieł – naprawa dzieła:

Reklamacja dzieł – obniżenie ceny dzieła:

Reklamacja usługi – odstąpienie od umowy przed upływem terminu: